Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Dianthus carthusianorum L. ssp. sanguineus (Vis.) Hegi

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Dianthus (klinčić (Hr), Nikolić, T., 201912707, garofalić divji (Hr), Šulek, B., 18791256, garoful (Hr), Šulek, B., 18791256, karanfil (Hr), Domac, R., 19944, karufal (Hr), Šulek, B., 18791256, klinčac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, klinčić (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing:

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Dianthus carthusianorum var. sanguineus (Vis.) Beck, sinonim (s) , Dianthus sanguineus Vis., sinonim (s), Vis., Sem. Rar. Hort. Patav. 1836. 1836.

Common names: krvavocrveni karanfil (Hr), Šilić, Č., 19841013, krvavocrveni klinčić (Hr), Šilić, Č., 19841013

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.