Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Asplenium trichomanes L. ssp. hastatum (M. S. Christ.) S. Jess.

Order: Polypodiales Link

Family: Aspleniaceae

Genus: Asplenium (slezenica (Hr), Nikolić, T., 201912707, slezenica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Ber. Bayer. Bot. Ges. 65: 111 (1995)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.