Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Scilla elisae (Speta) Valdés

Order: Asparagales Link

Family: Asparagaceae

Genus: Scilla (procjepak (Hr), Nikolić, T., 201912707, procjepak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Willdenowia 34: 64 (2004)

Taxon author(s) 1. Franz Speta2. Benito,Benito Valdés,Valdés Castrillón

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.