Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Bromus erectus Huds. ssp. stenophyllus (Link) Asch. et Graebn.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Bromus (ovsik (Hr), Nikolić, T., 201912707, ovsik (Hr), Domac, R., 19944, stoklasa (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 583 (1901)

Taxon author(s) 1. William Hudson

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.