Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Clinopodium vulgare L. ssp. arundanum (Boiss.) Nyman

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Clinopodium (talac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bukvica (Hr), Šulek, B., 18791256, talac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Consp. Fl. Eur.: 587 (1881)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.