Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Echinochloa (koštan (Hr), Nikolić, T., 201912707, kostrva (Hr), Horvatić, S., 19541819, koštan (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Agrost. 53, 161 (1812)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Ambroise Marie François Joseph,Ambroise Marie François Joseph Palisot de,Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois,Beauvois,de Beauvois

Synonyms: Echinochloa erecta (Pollacci) Pignatti, sinonim (s), Archivio Botanico 15(1): 2. 1955. , Milium crus-gali (L.) Moench, sinonim (s), Methodus: 202 (1794) , Oplismenus crus-galli (L.) Dumort., sinonim (s), Obs. Gram. Fl. Belg.: 138 (1824) , Panicum crus-galli L., bazionim (baz.), L., Sp. Pl. 1753. , Panicum grossum Salisb., sinonim (s), Prodr. Stirp.: 18 (1796)

Common names: veliki koštan (Hr), Nikolić, T., 201912707, kokonožac (Hr), Šulek, B., 18791256, kokošje proso (Hr), Domac, R., 19944, konopljena trava (Hr), Šulek, B., 18791256, kostrva (Hr), Kvakan, P., 19527738, koštan (Hr), Kvakan, P., 19527738, koštreva (Hr), Domac, R., 19944, muhić veli (Hr), Šulek, B., 18791256, veliki muhar (Hr), Kvakan, P., 19527738

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.