Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Elatine hydropiper L.

Order: Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Elatinaceae (pobarice (Hr), Horvatić, S., 19541819, pobaričine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Elatine (pobarica (Hr), Nikolić, T., 201912707, pobarica (Hr), Domac, R., 19944, ripa divja (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 367 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Elatine gyrosperma Meinsh., bazionim (baz.), Fl. Ingr.: 66. 1878 , Elatine hydropiper ssp. gyrosperma Fr., sinonim (s), Novit. Fl. Suec. Mant.: 187. 1842 , Elatine major A. Braun, sinonim (s), Syll. Pl. Nov. 1: 83. 1824 , Elatine oederi Moesz, sinonim (s), Magyar Bot. Lapok 7: 20. 1908 , Elatine orthosperma Düben, sinonim (s), Bot. Not. 1: 88. 1839

Common names: četvorna pobarica (Hr), Nikolić, T., 201912707, pobarica četvorna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.