Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Eleusine indica (L.) Gaertn.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Eleusine (proha (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Fruct. Sem. Pl. 1: 8 (1788)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Joseph Gaertner

Synonyms: Cynosurus indicus L., bazionim (baz.), L., Sp. Pl. 1753.

Common names: indijska proha (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.