Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Epilobium hirsutum L.

Order: Myrtales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Onagraceae (pupaljice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Epilobium (vrbolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, vrbolika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 347 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: čupava vrbolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, čupava vrbolika (Hr), Domac, R., 19944, nočurak runjavi (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, pupoljka (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, vrbolika kosmata (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.