Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Epilobium palustre L.

Order: Myrtales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Onagraceae (pupaljice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Epilobium (vrbolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, vrbolika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 348 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Epilobium alpinum L., sinonim (s), Sp. Pl. 1: 348. 1753 [1 May 1753]

Common names: močvarna vrbolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, močvarna vrbolika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.