Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Epilobium tetragonum L. ssp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman

Order: Myrtales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Onagraceae (pupaljice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Epilobium (vrbolika (Hr), Nikolić, T., 201912707, vrbolika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Consp. 247 (1879)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Epilobium lamyi F. W. Schultz, bazionim (baz.), Flora 27: 806 (1844) , Epilobium tetragonum L. ssp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.