Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Erica herbacea L.

Order: Ericales Bercht. et J. Presl

Family: Ericaceae (vrešnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vrijesovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, vrišnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Erica (crnjuša (Hr), Nikolić, T., 201912707, crnjuša (Hr), Domac, R., 19944, vrisak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vrištika (Hr), Šulek, B., 18791256, vriština (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 355 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Erica carnea L., sinonim (s), Sp. Pl.: 355 (1753)

Common names: proljetna crnjuša (Hr), Nikolić, T., 201912707, berešk (Hr), 18471006, crnica (Hr), Hirc, D., 1906664, proljetna crnjuša (Hr), Domac, R., 19944, proljetna crnjuša (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, risje (Hr), Hirc, D., 1906664, rumenkasti vrisak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vris medeni (Hr), Šulek, B., 18791256, vristica (Hr), 18471006

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.