Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Euonymus japonica L. f.

Order: Celastrales Link

Family: Celastraceae (klokočevine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, kurike (Hr), Horvatić, S., 19541819, kurikovine (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Euonymus (kurika (Hr), Nikolić, T., 201912707, kurika (Hr), Domac, R., 19944, svibovina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: f. Suppl. 154 (1781)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl Linnaeus,Linné

Synonyms: Euonymus japonicus Thunb., ? (dvojbeno), Nova Acta Soc. Sc. Upsal. iii. 208 (1780); Thunb. Fl. Jap. 100 (1784)

Common names: japanska kurika (Hr), Nikolić, T., 201912707, japanska kurika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.