Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Polygonaceae (dvornici (Hr), Horvatić, S., 19541819, dvornjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Fagopyrum (heljda (Hr), Nikolić, T., 201912707, heljda (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fruct. Sem. PL. 2: 182 (1790)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Joseph Gaertner

Synonyms: Polygonum tataricum L., bazionim (baz.), Sp. Pl.: 364 (1753)

Common names: tatarska heljda (Hr), Nikolić, T., 201912707, hajda (Hr), Hirc, D., 1910668, hajdina (Hr), Hirc, D., 1910668, heljda (Hr), Hirc, D., 1910668, tatarska heljda (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.