Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet

Order: Liliales Perleb

Family: Liliaceae (lierovnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, lukovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, ljiljani (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Gagea (baljuška (Hr), Nikolić, T., 201912707, baloče (Hr), Domac, R., 19944, baloće (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Hort. Brit. :418 (1826)

Taxon author(s) 1. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein2. Robert Sweet

Synonyms: Gagea arvensis (Pers.) Dumort., sinonim (s), Fl. Belg.: 140 (1827) , Ornithogalum arvense Pers., sinonim (s), Ann. Bot. (Usteri) 11. 1794. , Ornithogalum villosum M. Bieb., bazionim (baz.), Fl. Taur.-Caucas. 1. 1808. , Ornithoxanthum villosum (M. Bieb.) Link, sinonim (s), Handbuch 1. 1829.

Common names: vlasasta baljuška (Hr), Nikolić, T., 201912707, baloška (Hr), Visiani, R., 18425573, vlasasto baloče (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.