Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Galium rotundifolium L.

Order: Gentianales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Rubiaceae (bročine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, broćevi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Galium (broćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, bročika (Hr), Horvatić, S., 19541819, broć (Hr), Hirc, D., 1909669, broćika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 108 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Galium rotundifolium ssp. eu-rotundifolium Maire, nomen invalidum (nom. inval.), Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 711. 1934 , Galium rotundifolium subsp. eu-rotundifolium Maire, sinonim (s), Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3. 1934. , Galium rotundifolium subsp. rotundifolium L., sinonim (s) , Galium scabrum auct., sinonim (s) , Galium scabrum auct. non L. 1753, sinonim (s)

Common names: okruglolisna broćika (Hr), Nikolić, T., 201912707, okruglolisna broćika (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.