Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Geranium nodosum L.

Order: Geraniales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Geraniaceae (iglice (Hr), Horvatić, S., 19541819, ždralovnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ždrielovnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Geranium (iglica (Hr), Nikolić, T., 201912707, iglica (Hr), Domac, R., 19944, iglica pastirska (Hr), Šulek, B., 18791256, kljun leleka (Hr), Šulek, B., 18791256, kljun štroka (Hr), Šulek, B., 18791256, ždralica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žeravski vrat (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 681 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Geranium eugeniae (Sennen) Sennen, sinonim (s), Pl. Espagne 1928: [in schedis] no. 6545. 1929 , Geranium freyeri Griseb., sinonim (s), Spic. Fl. Rumel. 1: 126. 1843 , Geranium nodosum ssp. eugeniae Sennen, sinonim (s), Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 11. 1928

Common names: čvorasta iglica (Hr), Nikolić, T., 201912707, čvorasta iglica (Hr), Domac, R., 19944, ždralica čvorasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.