Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Globularia nudicaulis L.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Globulariaceae (glavuljače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, mračnice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Globularia (glavulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, glavulja (Hr), Domac, R., 19944, mračnica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. PL. 97 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: bezlistna glavulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, bezlistna glavulja (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, golostabljična glavulja (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.