Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Impatiens glandulifera Royle

Order: Ericales Bercht. et J. Presl

Family: Balsaminaceae (neticaljke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Impatiens (nedirak (Hr), Nikolić, T., 201912707, nedirak (Hr), Domac, R., 19944, netik (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Ill. Bot. Himal. Mount. 151 (1835)

Taxon author(s) 1. John Forbes Royle

Synonyms: Impatiens roylei Walp., sinonim (s), Walp., Repert. Bot. Syst. 1. 1842.

Common names: žljezdasti nedirak (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.