Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Jasione montana L.

Order: Asterales Link

Family: Campanulaceae (zvončanice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zvončići (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Jasione (pavinac (Hr), Nikolić, T., 201912707, pavinac (Hr), Horvatić, S., 19541819, prisadnik (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 928 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Jasione appressifolia Pau, sinonim (s), Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1. 1887. , Jasione littoralis Fr., sinonim (s) , Jasione montana ssp. litoralis Fr., sinonim (s) , Jasione montana ssp. montana, sinonim (s)

Common names: brdski pavinac (Hr), Nikolić, T., 201912707, gorski prisadnik (Hr), Domac, R., 19944, prisadnik (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.