Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Juniperus oxycedrus L.

Order: Pinales Gorozh.

Family: Cupressaceae (čempresi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Juniperus (borovica (Hr), Nikolić, T., 201912707, borovica (Hr), Domac, R., 19944, smriča (Hr), Šulek, B., 18791256, smrjeka (Hr), Šulek, B., 18791256, smrk (Hr), Šulek, B., 18791256, somina (Hr), Fukarek, P., 198148)

Place of publishing: Sp. Pl. 1038 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: oštroigličasta borovica (Hr), Nikolić, T., 201912707, borovica crljena (Hr), Šulek, B., 18791256, borovica divlja (Hr), Šulek, B., 18791256, borovica morska (Hr), Šulek, B., 18791256, bujač (Hr), Šulek, B., 18791256, crvena kleka (Hr), Grlić, Lj., 19845498, crvena venja (Hr), Kušan, F., 19562137, oštroigličasta borovica (Hr), Domac, R., 19944, primorska borovica (Hr), Šafar, J., 19467745, primorska kleka (Hr), Grlić, Lj., 19845498, primorska šmrika (Hr), Horvatić, S., 19541819, pucalika (Hr), Visiani, R., 18425573, puk (Hr), Šulek, B., 18791256, smić (Hr), Šulek, B., 18791256, smića (Hr), Šulek, B., 18791256, smika (Hr), Šulek, B., 18791256, smreka morska (Hr), Šulek, B., 18791256, smrekva crljena (Hr), Šulek, B., 18791256, smrekva krvava (Hr), Šulek, B., 18791256, smrič (Hr), Visiani, R., 18425573, smriča (Hr), Grlić, Lj., 19845498, smrić (Hr), Horvatić, S., 19541819, smriek (Hr), Šulek, B., 18791256, smrik (Hr), Visiani, R., 18425573, smrika (Hr), Šulek, B., 18791256, smriška (Hr), Visiani, R., 18425573, šmrč (Hr), Šulek, B., 18791256, šmreka (Hr), Šulek, B., 18791256, šmreka morska (Hr), Šulek, B., 18791256, šmrika (Hr), Horvatić, S., 19541819, šmrkuljica (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.