Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Laserpitium peucedanoides L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Laserpitium (gladac (Hr), Nikolić, T., 201912707, gladac (Hr), Domac, R., 19944, komoračica planinska (Hr), Šulek, B., 18791256, mrkvelj (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Cent. Pl. 2: 13 (1756)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: točilarski gladac (Hr), Nikolić, T., 201912707, gladac uzkolistni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, točilarski gladac (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.