Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lepidium perfoliatum L.

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Lepidium (grbica (Hr), Nikolić, T., 201912707, grbica (Hr), Domac, R., 19944, ognjivac (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 643 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Nasturtium perfoliatum Besser, sinonim (s)

Common names: prorasla grbica (Hr), Nikolić, T., 201912707, grbica probušena (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, prorasla grbica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.