Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Leucojum vernum L.

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Leucojum (drijemovac (Hr), Nikolić, T., 201912707, drijemovac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 289 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Erinosma verna (L.) Herb., sinonim (s), Amaryllidaceae. 1837. , Leucojum vernum ssp. carpaticum (Spring) O. Schwarz, sinonim (s) , Leucojum vernum ssp. vernum, sinonim (s)

Common names: proljetni drijemovac (Hr), Nikolić, T., 201912707, drijemovac (Hr), Šugar, I., 19941985, proljetni drijemovac (Hr), Domac, R., 19944, snieg (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.