Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Limosella aquatica L.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Scrophulariaceae (strupnikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zijevalice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Limosella (blatnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, voduška (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 631 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: vodena blatnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, vodena voduška (Hr), Domac, R., 19944, voduška (Hr), Horvatić, S., 19541819, vriežovita voduška (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, Gewöhnlicher Schlammling (De), Wisskirchen, Rolf; Haeupler, H., 19985437, Mudwort (En), Grey-Wilson, C.; Blamey, M., 19957399, vodna blatnica (Sn), Trpin, D.; Vreš, B., 19957404

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.