Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Linaria triphylla (L.) Mill.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Scrophulariaceae (strupnikovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, zijevalice (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Linaria (lanilist (Hr), Nikolić, T., 201912707, klobučac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, lanilist (Hr), Domac, R., 19944, traven (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8, no. 2 (1768)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Philip Miller

Synonyms: Antirrhinum triphyllum Cav., sinonim (s) , Antirrhinum triphyllum L., sinonim (s), L., Sp. Pl., ed. 1. 1753.

Common names: trolisni lanilist (Hr), Nikolić, T., 201912707, predivce modro (Hr), Šulek, B., 18791256, trolisni lanilist (Hr), Domac, R., 19944, trolistni klobučac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.