Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Linum nodiflorum L.

Order: Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Linaceae (lanovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, lanovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Linum (lan (Hr), Nikolić, T., 201912707, lan (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 280 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Linum luteolum M. Bieb., inclusive (incl.) , Linum nodiflorum L. var. albiflorum mihi, inclusive (incl.)

Common names: čvorasti lan (Hr), Nikolić, T., 201912707, čvorasti lan (Hr), Domac, R., 19944, lan rašljasti (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.