Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

Order: Ericales Bercht. et J. Presl

Family: Ericaceae (vrešnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, vrijesovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, vrišnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Loiseleuria (odur (Hr), Nikolić, T., 201912707, odur (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Jour. Bot. Agric. 1: 35 (1813)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Nicaise Auguste Desvaux

Synonyms: Azalea procumbens L., bazionim (baz.), L., Sp. Pl. 1753. , Chamaecistus procumbens (L.) Kuntze, sinonim (s) , Kalmia procumbens auct. comb. nov. ined., sinonim (s)

Common names: polegli odur (Hr), Nikolić, T., 201912707, odur (Hr), Horvatić, S., 19541819, polegli odur (Hr), Domac, R., 19944, povaljeni odur (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, puzava azelea (Hr), Lakušić, R., 19826043

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.