Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lychnis viscaria L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Lychnis (drijemina (Hr), Nikolić, T., 201912707, driemina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, drijemina (Hr), Horvatić, S., 19541819, končac (Hr), Šulek, B., 18791256, mekočlan (Hr), Šulek, B., 18791256, mekočlanka (Hr), Šulek, B., 18791256, rumenika (Hr), Domac, R., 19944, svićarica (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 436 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Lychnis viscaria ssp. viscaria, sinonim (s) , Silene viscaria (L.) Borkh., sinonim (s), Rhein. Mag. Erweit. Naturk. 1: 520 (1793) , Viscaria viscosa Ascherson, sinonim (s) , Viscaria vulgaris Bernh., sinonim (s), Syst. Verz.: 200 (1800)

Common names: ljepljiva drijemina (Hr), Nikolić, T., 201912707, driemina ljepavica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ljepiva lepica (Hr), Domac, R., 19944, popadnice (Hr), Šulek, B., 18791256, rumenika (Hr), Šimić, F., 19807722

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.