Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Malva moschata L.

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Malvaceae (sljezovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Malva (sljez (Hr), Nikolić, T., 201912707, laglje (Hr), Hirc, D., 1906664, sklez (Hr), Šulek, B., 18791256, sljez (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 690 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Bismalva moschata (L.) Medik., sinonim (s), Medik., Malvenfam. 1787. , Malva geraniifolia Lacaita, sinonim (s), Lacaita in J. Bot. 67. 1929. , Malva laciniata Desr., sinonim (s), Desr. in Lamarck, Encycl. 3. 1792.

Common names: mošusni sljez (Hr), Nikolić, T., 201912707, mošusni sljez (Hr), Domac, R., 19944, sliez češljastolistni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.