Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Malva parviflora L.

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Malvaceae (sljezovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Malva (sljez (Hr), Nikolić, T., 201912707, laglje (Hr), Hirc, D., 1906664, sklez (Hr), Šulek, B., 18791256, sljez (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Demonstr. Pl. 18 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: sitnocvjetni sljez (Hr), Nikolić, T., 201912707, sitnocvjetni sljez (Hr), Domac, R., 19944, least mallow (En), Blamey, M.; Grey-Wilson, C., 19937398

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.