Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Melica nutans L.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Melica (mekuš (Hr), Nikolić, T., 201912707, mekuš (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 66 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Aira nutans Weber, sinonim (s), F. H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 7: (1780) , Melica montana Huds., sinonim (s), Huds., Fl. Angl., ed. 2. 1778. , Poa nutans Clairv., sinonim (s), Man. Herbor. Suisse: 21 (1811)

Common names: kimajući mekuš (Hr), Nikolić, T., 201912707, kimajući mekuš (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.