Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Melittis melissophyllum L.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Melittis (medenika (Hr), Nikolić, T., 201912707, čelnjak prosti (Hr), Šulek, B., 18791256, medenika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 597 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Melittis grandiflora Sm., sinonim (s) , Melittis kerneriana Klokov, sinonim (s) , Melittis melissophyllum ssp. melissophyllum, sinonim (s)

Common names: obična medenika (Hr), Nikolić, T., 201912707, matočika (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, matočina (Hr), Šulek, B., 18791256, medenika (Hr), Domac, R., 19944, pčelinjak (Hr), Šulek, B., 18791256, pčelnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, srdcolistna medenika (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.