Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Milium vernale M. Bieb.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Milium (kršulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, prohulja (Hr), Horvatić, S., 19541819, prosulja (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Fl. Taur. - Cauc. 1: 53 (1808)

Taxon author(s) 1. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein

Synonyms: Milium confertum Guss., sinonim (s)

Common names: proljetna kršulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, proljetna prosulja (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.