Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Molinia caerulea (L.) Moench ssp. arundinacea (Schrank) H. K. G. Paul

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Molinia (beskoljenka (Hr), Nikolić, T., 201912707, beskoljenka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Ber. Bayer. Bot. Ges. 23: 154 (1938)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Conrad Moench

Synonyms: Molinia arundinacea Schrank, sinonim (s) , Molinia litoralis Host, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.