Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Thlaspi praecox Wulfen ssp. praecox

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Thlaspi (mošnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, čestika (Hr), Domac, R., 19944, mošnjak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, stisnuša (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Collect. Bot. 2: 124 (1789)

Taxon author(s) 1. Franz Xavier von Wulfen

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.