Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ononis natrix L.

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ononis (gladiš (Hr), Nikolić, T., 201912707, gladuška (Hr), Hirc, D., 1912673, mačac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zečji trn (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 717 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Ononis ambigua Lange, sinonim (s), Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjobenhavn 10. 1878.

Common names: grmoliki gladiš (Hr), Nikolić, T., 201912707, grmoliki zečji trn (Hr), Domac, R., 19944, mačac rujnostriekani (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.