Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Onopordum acanthium L.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Onopordum (kravačac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bodljača (Hr), Domac, R., 19944, kravačac (Hr), Domac, R., 19944, magareći trn (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. Pl. 827 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: obični kravačac (Hr), Nikolić, T., 201912707, builak (Hr), Šulek, B., 18791256, čkalj (Hr), Šimić, F., 19807722, kravačac (Hr), Šimić, F., 19807722, magareći trn (Hr), Šimić, F., 19807722, obična bodljača (Hr), Domac, R., 19944, obični kravačac (Hr), Domac, R., 19944, sikavica bela (Hr), Šulek, B., 18791256, sikavić (Hr), Šulek, B., 18791256, sjekavac (Hr), Šulek, B., 18791256, strgljivac planinski (Hr), Šulek, B., 18791256, strljivac planinski (Hr), Šulek, B., 18791256, trnak (Hr), Šulek, B., 18791256, trnovka (Hr), Šulek, B., 18791256, trnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, vunasti kravačac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.