Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Poa minor Gaudin

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Poa (vlasnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, vlas djevičji (Hr), Šulek, B., 18791256, vlasnjača (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Alpina (Winterthur) 3: 44 (1808)

Taxon author(s) 1. Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin

Synonyms: Poa laxa ssp. minor (Gaudin) Hook. f., sinonim (s), Stud. Fl. Brit. Isles: 444 (1870) , Poa pyrenaica Lange, sinonim (s), Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hispan. 1(1): 80 (1861)

Common names: mala vlasnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, mala vlasnjača (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.