Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Order: Asparagales Link

Family: Asparagaceae

Genus: Polygonatum (stojka (Hr), Nikolić, T., 201912707, pokosnica (Hr), Horvatić, S., 19541819, Salamunov pečat (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Ann. Schott. Nat. Hist. 1906: 226 (1906)

Taxon author(s) 1. Philip Miller2. George Claridge Druce

Synonyms: Convallaria odorata Mill., bazionim (baz.), Gard. Dict., ed. 8: no. 3 (1768) , Convallaria polygonatum L., sinonim (s), Sp. Pl.: 315 (1753) , Polygonatum anceps Moench, sinonim (s), Meth. Pl.: 637 (1794) , Polygonatum officinale All., sinonim (s) , Polygonatum vulgare Desf., sinonim (s)

Common names: mirisava stojka (Hr), Nikolić, T., 201912707, beli koren (Hr), Šulek, B., 18791256, jasenak (Hr), Visiani, R., 18425573, kolinčevo zelje (Hr), Visiani, R., 18425573, ljekoviti Salamunov pečat (Hr), Domac, R., 19944, pečadnik (Hr), Visiani, R., 18425573, pečat Salamunov (Hr), Visiani, R., 18425573, pečatnik (Hr), Šulek, B., 18791256, perdelj (Hr), Visiani, R., 18425573, pirdelj (Hr), Šulek, B., 18791256, pirduljen (Hr), Šulek, B., 18791256, prdelj (Hr), Šulek, B., 18791256, prduljin (Hr), Šulek, B., 18791256, prgelj (Hr), Šulek, B., 18791256, stojka (Hr), Šulek, B., 18791256, svinjščak (Hr), Šulek, B., 18791256, uzo Salamunov (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.