Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Potentilla patula Waldst. et Kit.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Rosaceae (ružače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ružatice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ruže (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Potentilla (petoprst (Hr), Nikolić, T., 201912707, čičak meki (Hr), Šulek, B., 18791256, petolist (Hr), Domac, R., 19944, petoper (Hr), Šulek, B., 18791256, petoprst (Hr), Domac, R., 19944, petoprsta (Hr), Horvatić, S., 19541819, petoprstac (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Pl. Rar. Hung. 2: 218 (1805)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel

Synonyms: Potentilla schurii Fuss ex Zimmeter, sinonim (s)

Common names: rašireni petoprst (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.