Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Prunella laciniata (L.) L.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Prunella (celinščica (Hr), Nikolić, T., 201912707, celinščica (Hr), Domac, R., 19944, grkljanka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Sp. Pl. ed. 2, 837 (1763)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Brunella alba Pall., sinonim (s) , Brunella laciniata L., sinonim (s) , Prunella alba M. Bieb., nomen illegitimum (n. illeg.) , Prunella alba Pall. ex M. Bieb., sinonim (s), Fl. Taur.-Caucas. 2. 1808. , Prunella laciniata ssp. subintegra (F. Hamilton) Franco, sinonim (s) , Prunella pinnatifida Pers., sinonim (s) , Prunella vulgaris var. laciniata L., bazionim (baz.), Sp. Pl. 1763.

Common names: žućkasta celinščica (Hr), Nikolić, T., 201912707, biela grkljanka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, dubac bieli (Hr), Šulek, B., 18791256, žućkasta celinščica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.