Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Althaea cannabina L.

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Malvaceae (sljezovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Althaea (altea (Hr), Nikolić, T., 201912707, bijeli sljez (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 686 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Althaea cannabina ssp. narbonensis (Cav.) Nyman, sinonim (s), Consp. Fl. Eur.: 127. 1878 , Althaea cannabina subsp. narbonensis (Cav.) Nyman, sinonim (s), Nyman, Consp. Fl. Eur. 1878. , Althaea kotschyi Boiss., sinonim (s), Boiss., Diagn. Pl. Orient., ser. 2, 1. 1854. , Althaea narbonensis Cav., sinonim (s), Cav., Diss. 1786. , Centunculus minimus L., sinonim (s), Sp. Pl.: 116 (1753)

Common names: konopljasta altea (Hr), Nikolić, T., 201912707, konoplika (Hr), Šulek, B., 18791256, konoplja divja (Hr), Šulek, B., 18791256, konopljasti bijeli sljez (Hr), Domac, R., 19944, konoplje divje (Hr), Šulek, B., 18791256, sliez bieli prstasti (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, tambalisk (Hr), Haračić, A., 1894783

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.