Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Pyrus communis L.

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Rosaceae (ružače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ružatice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ruže (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Pyrus (kruška (Hr), Nikolić, T., 201912707, divljak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Sp. Pl. 479 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Pyrus communis ssp. sativa (Lam.) Asch. et Graebn., sinonim (s), Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 63 (1902) , Pyrus sativa Lam. et DC., sinonim (s), Fl. Franç., ed. 3, 4: 430 (1805)

Common names: obična kruška (Hr), Nikolić, T., 201912707, divlja kruška (Hr), Domac, R., 19944, hruška (Hr), Šulek, B., 18791256, kruška (Hr), Visiani, R., 18521686, krušva (Hr), Šulek, B., 18791256, krušvica (Hr), Šulek, B., 18791256, ruška (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.