Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ranunculus flammula L.

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Ranunculaceae (zubnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žabnjaci (Hr), Horvatić, S., 19541819, žabnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ranunculus (žabnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, iskrica žuta (Hr), Šulek, B., 18791256, noga jelinska (Hr), Šulek, B., 18791256, noga pivčeva (Hr), Šulek, B., 18791256, opšenica (Hr), Šulek, B., 18791256, orozja noga (Hr), Šulek, B., 18791256, žabjak (Hr), Šulek, B., 18791256, žabnica (Hr), Šulek, B., 18791256, žabnjak (Hr), Domac, R., 19944, žabokrek (Hr), Šulek, B., 18791256, žutnjak (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 548 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Ranunculus flammula ssp. flammula, sinonim (s) , Ranunculus flammula var. gracilis G. Mey., sinonim (s)

Common names: močvarni žabnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, iskrica sunčena (Hr), Šulek, B., 18791256, močvarni žabnjak (Hr), Domac, R., 19944, petehova noga (Hr), Šulek, B., 18791256, plamenka (Hr), Šulek, B., 18791256, plamuša (Hr), Šulek, B., 18791256, žabnjak žutolasni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žujka (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.