Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alyssum hirsutum M. Bieb.

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Alyssum (gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, gromotulja (Hr), Domac, R., 19944, turica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Fl. Taur. - Cauc. 2: 106 (1808)

Taxon author(s) 1. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein

Synonyms: Alyssum minus ssp. hirsutum (M. Bieb.) Stoj., sinonim (s), Fl. Nar. Rep. Bălgarija 4: 503. 1970 , Alyssum minus subsp. hirsutum (M. Bieb.) Stoj., sinonim (s), Stoj. in Fl. Nar. Rep. Bălgarija 4. 1970.

Common names: oštrodlakava gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, oštrodlakava gromotulja (Hr), Domac, R., 19944, turica kosmata (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious YES

Images
Search data for this taxon in other sources.