Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alyssum strigosum Banks et Solander

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Alyssum (gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, gromotulja (Hr), Domac, R., 19944, turica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: in Russel, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 257 (1794)

Taxon author(s) 1. Joseph Banks2. Solander

Synonyms: Alyssum campestre auct. p. min. p. non L., sinonim (s) , Alyssum campestre ssp. strigosum (Banks et Sol.) Jalas, sinonim (s), Ann. Bot. Fenn. 33(4): 283. 1996 , Alyssum cephalotes Boiss., sinonim (s), Diagn. Pl. Orient. 1: 34. 1854 , Alyssum micropetalum Fisch ex DC., sinonim (s), Syst. Nat. 2: 313. 1821 , Alyssum minus (L.) Rothm. ssp. strigosum (Banks et Solander) Stoj., sinonim (s), Fl. Nar. Republ. Bulgariya 4: 503. 1970

Common names: poljska gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, poljska gromotulja (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.