Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Amaranthus blitoides S. Watson

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Amaranthaceae (ščirovine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, šćirovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Amaranthus (šćir (Hr), Nikolić, T., 201912707, sneljek (Hr), Šulek, B., 18791256, šćir (Hr), Domac, R., 19944, šćirenica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 12: 273 (1877)

Taxon author(s) 1. Sereno Watson

Synonyms: Caesalpinia gillesii L., sinonim (s)

Common names: zapadnoamerički šćir (Hr), Nikolić, T., 201912707, zapadnoamerički šćir (Hr), Stančić, Z., 200711209

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.