Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ribes sanguineum Pursh

Order: Saxifragales Bercht. et J. Presl

Family: Grossulariaceae (grozdače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ogrozdjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ribes (ribiz (Hr), Nikolić, T., 201912707, grozdić (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ribiz (Hr), Domac, R., 19944, smorodina (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Fl. Amer. Sept. 1: 164 (1814)

Taxon author(s) 1. Frederick Traugott,Friedrich Traugott Pursh,Pursch

Common names: krvavocrveni ribiz (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.