Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ribes uva-crispa L.

Order: Saxifragales Bercht. et J. Presl

Family: Grossulariaceae (grozdače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ogrozdjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ribes (ribiz (Hr), Nikolić, T., 201912707, grozdić (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ribiz (Hr), Domac, R., 19944, smorodina (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 201 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Grossularia reclinata (L.) Mill., sinonim (s), Mill., Gard. Dict., ed. 8. 1768. , Ribes grossularia L., sinonim (s), L., Sp. Pl., ed. 1. 1753. , Ribes grossularia var. uva-crispa L., sinonim (s) , Ribes reclinatum L., sinonim (s), L., Sp. Pl. 1753. , Ribes uva-crispa ssp. grossularia (L.) Rchb., sinonim (s) , Ribes uva-crispa ssp. uva-crispa, sinonim (s) , Ribes uva-crispa subsp. austro-europeum Bornm., sinonim (s), Bornm. in Feddes Repert. 25. 1928. , Ribes uva-crispa subsp. grossularia (L.) Rchb., sinonim (s) , Ribes uva-crispa subsp. grossularia (L.) Schübl. & G. Martens, sinonim (s) , Ribes uva-crispa subsp. lasiocarpum (Monnard) T. Vraber, sinonim (s) , Ribes uva-crispa subsp. reclinatum (L.) Rchb., sinonim (s) , Ribes uva-crispa subsp. reclinatum (L.) Schübl. & G. Martens, sinonim (s)

Common names: trnoviti ribiz (Hr), Nikolić, T., 201912707, gloginje (Hr), Visiani, R., 18521686, greš (Hr), Šulek, B., 18791256, grešpin (Hr), Šulek, B., 18791256, grozdiče morsko (Hr), Šulek, B., 18791256, grozdić goli (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, grozdić ogrozak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, grozdjice primorsko (Hr), Šulek, B., 18791256, jegrišt (Hr), Šulek, B., 18791256, kupina grozdata (Hr), Šulek, B., 18791256, ogrešta (Hr), Šulek, B., 18791256, ogrozd (Hr), Šulek, B., 18791256, pastrica (Hr), Šulek, B., 18791256, pastro grozdje (Hr), Šulek, B., 18791256, rongoza (Hr), Šulek, B., 18791256, ronjgoza (Hr), Šulek, B., 18791256, tarn bijeli (Hr), Visiani, R., 18521686, trnoviti ribiz (Hr), Domac, R., 19944, zimna pastrica (Hr), Visiani, R., 18521686

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.